ZONES DE DESCANS

Un imprescindible si véns a Arenal Sound. Venir i no quedar-te a la Zona de Descans és viure l’experiència a mitges. Coneixeràs centenars de sounders i viuràs mil històries, algunes que es podran explicar i d’altres no. El que passa a Arenal es queda a Arenal.
Zones d’hostaleria, barres per al que necessitis, dutxes i banys, seguretat al recinte i el millor bon rotllo possible.
Ambdues zones tenen servei Glamping . Descobreix tots els avantatges. Els tiquets de Zona de Descans es compren de forma individual. Cada persona ha de tenir el tiquet Zona de Descans.

ZONA DE DESCANS MALVARROSA

Des de45 € + GG.
Disponible fins30/03 o fi d'existències
La Zona de Descans més gran. Acull gran part del festi. A prop dels supermercats i amb el Sounder Bus a tan sols 5 minuts del recinte de concerts i la platja. La festa està garantida.

ZONA DE DESCANS ARENAL

Gràcies Sounders!

SOLD OUT

Al costat del festi i davant de la platja. El mood serà prendre el sol, gaudir d’Arenal i rialles 24/7. Si no vols perdre cap concert aquesta és la teva Zona perfecta.

HAS DE VINCULAR LA TEVA ZONA DE DESCANS AMB EL TEU ABONAMENT

* És obligatori vincular la teva Zona de Descans amb l'abonament per poder fer-ne ús.

HAS DE VINCULAR LA TEVA ZONA DE DESCANS AMB EL TEU ABONAMENT

* És obligatori vincular la teva Zona de Descans amb l'abonament per poder fer-ne ús.

CANVI DE NOM

Només heu de fer un canvi de nom a les entrades que són nominatives (Abonaments Generals, Abonaments VIP, Zones de Descans i Entrades de Dia). Recordeu que tots els productes i serveis estan associats al vostre abonament. Pots fer el canvi de nom de manera gratuïta en un termini màxim de 7 dies després de la data de compra. Un cop passat aquest temps podràs fer un canvi de dades té un cost de 20€.

CONDICIONS DE LA ZONA DE DESCANS

El festival compta amb dues zones de descans: Arenal i Malvarrosa. Per poder accedir a la zona de descans, l’assistent haurà de comprar el seu abonament del festival + tiquet de zona de descans (Arenal o Malvarrosa), bescanviant-lo en arribar al centre d’acreditacions que correspongui.
De forma addicional, els assistents que optin a més per una botiga tipus Glamping, han de tenir en compte que hauran de comprar Abonament Festival + Tiquet zona de descans (Arenal o Malvarrosa) + Botiga Glamping (opcional). L’àrea de descans disposarà dels serveis següents per als usuaris:
– Taquilles/consigna
– Zona de dutxes i WC.
– Punts de connexió elèctrica per a la càrrega de petits aparells elèctrics
Alguns serveis seran de pagament. La promotora es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar algun daquests serveis per raons organitzatives.
Les normes bàsiques d’ús del servei són les que es detallen a continuació:
Per accedir a la zona de descans serà obligatori validar electrònicament l’entrada, tant si és impresa com en format digital, per al canvi immediatament per la polsera, que serà col·locada pel personal del festival. La polsera és l’únic element vàlid que faculta el Propietari i Usuari per a l’accés a la zona de descans.
El càmping s´ocuparà per ordre d´arribada fins a completar l´aforament i de la forma indicada per la Promotora. Els vials principals, secundaris, el camí perimetral i les sortides d’emergència s’han de trobar completament clars pel pas de persones i vehicles.
A l’àrea de descans està permesa l’entrada de menjar i ampolles d’aigua, per això cal fer ús de les papereres i punts selectius d’escombraries per dipositar els residus. Es recomana que els usuaris portin bosses d’escombraries per mantenir la zona de descans en condicions higièniques adequades. Els usuaris que accedeixin a la zona de descans estan obligats a respectar la convivència ia no pertorbar el descans dels altres.
La Promotora no es fa responsable del robatori o pèrdua d’objectes al recinte musical, zona de descans i pàrquing.

CONDICIONS DE LA ZONA GLAMPING

Durada 6 NITS on tindreu dret a usar i gaudir de la Botiga amb tots els seus Béns. El servei de Glamping és independent i addicional. Has de comprar el teu Abonament General o VIP i el tiquet de la zona de descans corresponent a la web d’Arenal Sound i després la botiga de Glamping. No es permetrà l’accés, l’ús i el gaudi de la Botiga si la persona no té l’Abonament General o VIP i el tiquet de la zona de descans. Addicionalment al preu per Botiga, i abans que us portem on estarà situada la botiga, hauràs de lliurar una fiança d’una quantitat total per botiga de QUARANTA (40 Euros). Aquesta serà retornada quan s’acabi l’estada.
Entenc i accepto
– Que, l’ús i el gaudi de la Botiga i els seus Béns és durant el termini de 6 nits. Que el pagament per Botiga (que inclou els Béns) serà realitzat duna sola vegada i en només abonament, amb independència del nombre docupants que no podrà ser mai superior a lindicat en les especificacions de cada botiga. Que, per tant, en el procés de compra del dret dús i gaudi de la Botiga, estic obligat a facilitar el meu nom i el nom de la resta de persones que ocuparan la Botiga. Si en el moment de la compra del dret d’ús de la Botiga sou menys de quatre persones, el buit que quedi per ocupar serà confirmat i registrat a la Zona de Descans d’Arenal Sound i això, en el moment que es posi a la vostra disposició la Botiga. Amb posterioritat al dia de registre i entrada no es podran canviar els noms de les persones que utilitzessin la Botiga, sense perjudici que, si hi hagués buits vacants, la persona que va fer el pagament durant les 6 nits d’ús de la Botiga pugui registrar qualsevol persona per cobrir el buit vacant.
– Que el pagament que realitzo per l’ús i el gaudi de la Botiga i Béns no em confereix cap dret d’adquisició sobre aquesta i/o sobre aquests. Que, desallotjaré i abandonaré la Botiga, i lliuraré tots els seus Béns, el dia que abandoni el Festival o en defecte d’això el dia 8 d’agost abans de 12:00h. Que, tots els Béns posats a la meva disposició seran conservats durant l’ús amb la diligència deguda, evitant causar danys o deterioraments més enllà dels propis del seu normal ús. Que, sóc responsable solidari juntament amb la resta de persones que usem i gaudim la Botiga i els seus Béns de qualsevol dany que es causi a aquests. Que, lelecció de la localització de la Botiga serà el que la[empresa encargada de la Zona Glamping-Organización] decideixi. No obstant això, podràs triar la Botiga que més t’agradi sempre que estigui lliure; el primer que arriba a la Zona d’Acampada escull Botiga, i així successivament.
– Que, accepto a dipositar una fiança de QUARANTA EUROS (40 Euros) per cobrir possibles danys, i pagaré la diferència en cas de tenir un cost superior a la fiança dipositada. Que, accepto que el seu càrrec sigui realitzat a la meva targeta una vegada que hagi estat informat verbalment per la[empresa encargada de la Zona Glamping] . Que, si mal greument la botiga pagaré la seva reparació o reposició en la seva totalitat, import no cobert enterament amb els 40 € de dipòsit.
– Que, no s’hi inclou la neteja diària de l’interior de les botigues ni els canvis de llençols. Que, en cas de sol·licitar-ho, abonaré al moment per la neteja de la Botiga.
– Que no s’admeten cancel·lacions, però, amb una autorització escrita i signada de la persona que hagi realitzat el pagament de la Botiga (que inclou els seus Béns) juntament amb una fotocòpia del DNI o passaport, es podrà permetre que la Botiga, o els espais lliures, puguin ser utilitzats per persona diferent de la/les registrada/des. En cas de cancel·lació parcial o total d’Arenal Sound no es procedirà a la devolució de cap quantitat de diners pel pagament de la Botiga.
– Que el preu per a l’ús i el gaudi de la Botiga inclou únicament els béns i serveis referits a la Descripció.
– No ens responsabilitzem dels objectes deixats a les Botigues o Zona adjacent, encara que dotem d’espai tancat i de la seguretat a aquesta Zona per vetllar pels objectes i les persones.