GLÀMPING

No hi ha res que de més mandra que carregar i muntar una tenda de campanya. Oblida’t de tot això amb el servei Glamping. Botigues ja muntades i amb totes les comoditats perquè només hagis de venir al festival i gaudir-ne. Nosaltres ens encarreguem de tot!
Zones d’hostaleria, barres, dutxes i banys, seguretat al recinte i el millor bon rotllo possible.

EASY TENT

Botiga fins a 2 persones. Podràs gaudir-ne durant 6 nits.

Mides de la botiga: 2,55 metres x 2,35 metres.

Mides de la botiga: 2,55 metres x 2,35 metres. El Joc complet de roba de llit està format per llençol, baixera, coixí i funda de coixí

BELL TENT DELUXE & EMPEROR TENT

Botiga fins a 4 o 8 persones. Podràs gaudir-ne durant 6 nits.

Mides de la botiga: 5 metres de diàmetre per a un màxim de 4 persones. El Joc complet de roba de llit està format per llençol, baixera, coixí i funda de coixí

Només disponible a Zona de Descans Malvarrosa. Mides de la botiga: 8×5 metres de diàmetre (40m2) per a un màxim de 8 persones. El Joc complet de roba de llit està format per llençol, baixera, coixí i funda de coixí

+ Disponible tant a la Zona de Descans Arenal B com Malvarrosa.
+ Servei independent a la Zona de Descans. Necessites haver comprat tant l’abonament general o VIP com els tiquets de Zones de Descans Arenal o Malva-rosa per poder contractar el servei de Glamping : Abonament General o VIP + Tiquet zona de descans Arenal B o Malva-rosa + Tiquet de Glamping.
+ El preu del Glamping és per botiga, no per persona. Si una botiga és de 2 persones, el preu és repartit entre dues persones. Si la botiga és de 4 persones, el preu és repartit entre quatre persones.
+ Podreu fer ús de la botiga des de primera hora del dimarts 1 al diumenge 6 d’agost.
+ El preu de la botiga no inclou l’entrada d’Arenal Sound.
No es permetrà l’accés, l’ús i el gaudi de la botiga si la persona no té el seu Abonament General o VIP + Tiquet de Zona de Descans corresponent i la polsera del festival.

Email de contacte a hola@festents.com

*S’ubicarà a tots els assistents per ordre d’arribada. Botigues limitades fins a esgotar existències.

CANVI DE NOM

Només heu de fer un canvi de nom a les entrades que són nominatives (Abonaments Generals, Abonaments VIP, Zones de Descans i Entrades de Dia). Recordeu que tots els productes i serveis estan associats al vostre abonament. Pots fer el canvi de nom de manera gratuïta en un termini màxim de 7 dies després de la data de compra. Un cop passat aquest temps podràs fer un canvi de dades té un cost de 20€.

CONDICIONS DE LA ZONA DE DESCANS

El festival compta amb dues zones de descans: Arenal i Malvarrosa. Per poder accedir a la zona de descans, l’assistent haurà de comprar el seu abonament del festival + tiquet de zona de descans (Arenal o Malvarrosa), bescanviant-lo en arribar al centre d’acreditacions que correspongui.
De forma addicional, els assistents que optin a més per una botiga tipus Glamping, han de tenir en compte que hauran de comprar Abonament Festival + Tiquet zona de descans (Arenal o Malvarrosa) + Botiga Glamping (opcional). L’àrea de descans disposarà dels serveis següents per als usuaris:
– Taquilles/consigna
– Zona de dutxes i WC.
– Punts de connexió elèctrica per a la càrrega de petits aparells elèctrics
Alguns serveis seran de pagament. La promotora es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar algun daquests serveis per raons organitzatives.
Les normes bàsiques d’ús del servei són les que es detallen a continuació:
Per accedir a la zona de descans serà obligatori validar electrònicament l’entrada, tant si és impresa com en format digital, per al canvi immediatament per la polsera, que serà col·locada pel personal del festival. La polsera és l’únic element vàlid que faculta el Propietari i Usuari per a l’accés a la zona de descans.
El càmping s´ocuparà per ordre d´arribada fins a completar l´aforament i de la forma indicada per la Promotora. Els vials principals, secundaris, el camí perimetral i les sortides d’emergència s’han de trobar completament clars pel pas de persones i vehicles.
A l’àrea de descans està permesa l’entrada de menjar i ampolles d’aigua, per això cal fer ús de les papereres i punts selectius d’escombraries per dipositar els residus. Es recomana que els usuaris portin bosses d’escombraries per mantenir la zona de descans en condicions higièniques adequades. Els usuaris que accedeixin a la zona de descans estan obligats a respectar la convivència ia no pertorbar el descans dels altres.
La Promotora no es fa responsable del robatori o pèrdua d’objectes al recinte musical, zona de descans i pàrquing.

CONDICIONS DE LA ZONA GLAMPING

Durada 6 NITS on tindreu dret a usar i gaudir de la Botiga amb tots els seus Béns. El servei de Glamping és independent i addicional. Has de comprar el teu Abonament General o VIP i el tiquet de la zona de descans corresponent a la web d’Arenal Sound i després la botiga de Glamping. No es permetrà l’accés, l’ús i el gaudi de la Botiga si la persona no té l’Abonament General o VIP i el tiquet de la zona de descans.
Entenc i accepto:
– Que, l’ús i el gaudi de la Botiga i els seus Béns és durant el termini de 6 nits. Que el pagament per Botiga (que inclou els Béns) serà realitzat duna sola vegada i en només abonament, amb independència del nombre docupants que no podrà ser mai superior a lindicat en les especificacions de cada botiga. Que, per tant, en el procés de compra del dret dús i gaudi de la Botiga, estic obligat a facilitar el meu nom i el nom de la resta de persones que ocuparan la Botiga. Si en el moment de la compra del dret d’ús de la Botiga sou menys de quatre persones, el buit que quedi per ocupar serà confirmat i registrat a la Zona de Descans d’Arenal Sound i això, en el moment que es posi a la vostra disposició la Botiga. Amb posterioritat al dia de registre i entrada no es podran canviar els noms de les persones que utilitzessin la Botiga, sense perjudici que, si hi hagués buits vacants, la persona que va fer el pagament durant les 6 nits d’ús de la Botiga pugui registrar qualsevol persona per cobrir el buit vacant.
– Que el pagament que realitzo per l’ús i el gaudi de la Botiga i Béns no em confereix cap dret d’adquisició sobre aquesta i/o sobre aquests. Que, desallotjaré i abandonaré la Botiga, i lliuraré tots els seus Béns, el dia que abandoni el Festival o en defecte d’això el dia 8 d’agost abans de 12:00h. Que, tots els Béns posats a la meva disposició seran conservats durant l’ús amb la diligència deguda, evitant causar danys o deterioraments més enllà dels propis del seu normal ús. Que, sóc responsable solidari juntament amb la resta de persones que usem i gaudim la Botiga i els seus Béns de qualsevol dany que es causi a aquests. Que, lelecció de la localització de la Botiga serà el que la[empresa encargada de la Zona Glamping-Organización] decideixi. Que, si mal greument la botiga pagaré la seva reparació o reposició en la seva totalitat.
– Tots els Béns posats a disposició dels ocupants de la Botiga o Allotjament seran conservats durant l’ús amb la diligència deguda, evitant causar-hi danys o deterioraments més enllà dels propis del seu ús normal. Tots els ocupants de la Botiga o Allotjament són responsables solidaris juntament amb el titular de la reserva de qualsevol dany que es causi als mateixos. L’estat d’aquests béns serà revisat pel personal de Festents al moment del check out.
– Que, no s’hi inclou la neteja diària de l’interior de les botigues ni els canvis de llençols. Que, en cas de sol·licitar-ho, abonaré al moment per la neteja de la Botiga.
– Que no s’admeten cancel·lacions, però, amb una autorització escrita i signada de la persona que hagi realitzat el pagament de la Botiga (que inclou els seus Béns) juntament amb una fotocòpia del DNI o passaport, es podrà permetre que la Botiga, o els espais lliures, puguin ser utilitzats per persona diferent de la/les registrada/des. En cas de cancel·lació parcial o total d’Arenal Sound no es procedirà a la devolució de cap quantitat de diners pel pagament de la Botiga.
– Que el preu per a l’ús i el gaudi de la Botiga inclou únicament els béns i serveis referits a la Descripció.
– No ens responsabilitzem dels objectes deixats a les Botigues o Zona adjacent, encara que dotem d’espai tancat i de la seguretat a aquesta Zona per vetllar pels objectes i les persones.