ARENAL SOUND · 30 JUL — 4 AGO 2024 · BURRIANA, CASTELLÓN.

ARENAL SOUND · 30 JUL — 4 AGO 2024
BURRIANA, CASTELLÓN.

BOTIGUES JA MUNTADES I LLISTES PER GAUDIR NOSALTRES ENS ENCARREGUEM DE TOT!

+ Disponible tant a la Zona de Descans Arenal B com Malvarrosa.

+ Servei independent a la Zona de Descans. Necessites haver comprat tant l’abonament general o VIP com els tiquets de Zones de Descans Arenal o Malva-rosa per poder contractar el servei de Glamping: Abonament General o VIP + Tiquet zona de descans Arenal B o Malva-rosa + Tiquet de Glamping.

+ El preu del Glamping és per botiga, no per persona. Si una botiga és de 2 persones, el preu és a repartir entre dues persones. Si la botiga és de 4 persones, el preu és a repartir entre quatre persones.

+ Podràs fer ús de la botiga des de primera hora del dimarts 30 de juliol fins el dilluns 5 d’agost a les 12:00 h.

+ El preu de la botiga no inclou l’entrada d’Arenal *Sound.
No es permetrà l’accés, ús i gaudi de la botiga si la persona no té el seu Abonament General o VIP + Tiquet de Zona de Descans corresponent i la polsera del festival.

Email de contacte a hola@festents.com

*Se situarà a tots els assistents per ordre d’arribada. Botigues limitades fins a esgotar existències.

EASY TENT

Mides de la botiga: 2,35 metres x 2,35 metres

DOBLE DELUXE

Mides de la botiga: 2,35 metres x 2,35 metres

BELL TENT DELUXE

Mides de la botiga: 5 metres de diàmetre

EMPEROR TENT

Mides de la botiga: 8 x 5 metres

TENS ALGUN DUBTE?

Consulta el nostre apartat de preguntes freqüents
CONDICIONS DE LA ZONA DE DESCANS
Consultes aquí

El festival compta amb dues zones de descans: Arenal i Malva-rosa. Per a poder accedir a la zona de descans, l’assistent haurà de comprar el seu abonament del festival + tiquet zona de descans (Arenal o Malva-rosa), canviant-ho en arribar en el centre d’acreditacions que corresponga.

De manera addicional, els assistents que opten a més per una botiga tipus *Glamping, han de tindre en compte que hauran de comprar Abonament Festival + Tiquet zona de descans (Arenal o Malva-rosa) + Botiga *Glamping (opcional). L’àrea de descans disposarà dels següents serveis per als seus Usuaris:

– Taquilles/consigna

– Zona de dutxes i WC.

– Punts de connexió elèctrica per a la càrrega de xicotets aparells elèctrics

Alguns d’aquests serveis seran de pagament. La promotora es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar algun d’aquests serveis per raons organitzatives.

Les normes bàsiques d’ús del servei són les que a continuació es detallen:

Per a accedir a la zona de descans serà obligatori validar electrònicament l’entrada, tant si és impresa com en format digital, per al seu immediat bescanvi per la polsera, que serà col·locada pel personal del festival. La polsera és l’únic element vàlid que faculta al seu Propietari i Usuari per a l’accés a la zona de descans.

El càmping s’ocuparà per ordre d’arribada fins a completar l’aforament i de la forma indicada per la Promotora. Els vials principals, secundaris, el camí perimetral i les eixides d’emergència, han de trobar-se completament buidats per al pas de persones i vehicles.

En l’àrea de descans està permesa l’entrada de menjar i botelles d’aigua, és per això que s’ha de fer ús de les papereres i punts selectius de fem per a depositar els residus. Es recomana que els Usuaris porten bosses de fem per a mantindre la zona de descans en condicions higièniques adequades. Els Usuaris que accedisquen a la zona de descans estan obligats a respectar la convivència i a no pertorbar el descans dels altres.

La Promotora no es fa responsable del robatori o pèrdua d’objectes en el recinte musical, zona de descans i pàrquing.

CONDICIONS DE LA ZONA GLAMPING
Consultes aquí

Duració 6 NITS en les quals tindreu dret a usar i gaudir de la Botiga amb tots els seus Béns. El servei de Glamping és independent i addicional. Has de comprar el teu Abonament General o VIP i el tiquet de la zona de descans corresponent en la web d’Arenal Sound i després la botiga de Glamping. No es permetrà l’accés, ús i gaudi de la Botiga si la persona no té l’Abonament General o VIP i el tiquet de la zona de descans.

Entenc i accepto:
– Que, l’ús i gaudi de la Botiga i els seus Béns és durant el termini de 6 nits. Que el pagament per Botiga (que inclou els Béns) serà realitzat d’una sola vegada i en sol abonament, amb independència del nombre d’ocupants que no podrà ser mai superior a l’indicat en les especificacions de cada botiga. Que, per tant, en el procés de compra del dret d’ús i gaudi de la Botiga, estic obligat a facilitar el meu nom i el nom de la resta de persones que ocuparan la Botiga. Si en el moment de la compra del dret d’ús de la Botiga sou menys de quatre persones, el buit que quede per ocupar serà confirmat i registrat en la Zona de Descans d’Arenal Sound i això, en el moment en què es pose a la vostra disposició la Botiga. Amb posterioritat al dia de registre i entrada no es podran canviar els noms de les persones que utilitzaren la Botiga, sense perjudici que, si hi haguera buits vacants, la persona que va realitzar el pagament durant les 6 nits d’ús de la Botiga puga registrar a qualsevol persona per a cobrir el buit vacant.

– Que el pagament que realitze per l’ús i gaudi de la Botiga i Béns no em confereix dret d’adquisició algun sobre la mateixa i/o sobre aquests. Que, desallotjaré i abandonaré la Botiga, i entregaré tots els seus Béns, el dia que abandoni el Festival o en el seu defecte el dia 5 d’agost abans de 12:00h. Que, tots els Béns posats a la meua disposició seran conservats durant l’ús amb la diligència deguda, evitant causar danys o deterioracions en els mateixos més enllà dels propis del seu normal ús. Que, soc responsable solidari juntament amb la resta de persones que usem i gaudim la Botiga i els seus Béns de qualsevol mal que es cause a aquests. Que, l’elecció de la localització de la Botiga serà el que la [empresa encargada de la Zona Glamping-Organización] decidisca. Que, si mal greument la botiga pagaré la seva reparació o reposició en la seva totalitat.

– Tots els Béns posats a disposició dels ocupants de la Botiga o Allotjament seran conservats durant l’ús amb la diligència deguda, evitant causar-hi danys o deterioraments més enllà dels propis del seu ús normal. Tots els ocupants de la Botiga o Allotjament són responsables solidaris juntament amb el titular de la reserva de qualsevol dany que es causi als mateixos. L’estat d’aquests béns serà revisat pel personal de Festents al moment del check out.

– Que, no s’inclou la neteja diària de l’interior de les botigues ni els canvis de llençols. Que, en cas de sol·licitar-ho, abonaré al moment per la neteja de la Botiga.

– Que no s’admeten cancel·lacions, no obstant això, amb una autorització escrita i signada de la persona que haja realitzat el pagament de la Botiga (que inclou els seus Béns) juntament amb una fotocòpia del seu DNI o passaport, es podrà permetre que la Botiga, o els espais lliures, puguen ser utilitzats per persona diferent a la/les registrada/s. En cas de cancel·lació parcial o total d’Arenal *Sound no es procedirà a la devolució de cap quantitat de diners pel pagament de la Botiga.

– Que el preu per a l’ús i gaudi de la Botiga inclou únicament els béns i serveis referits en la Descripció.

– No ens responsabilitzem dels objectes deixats a les Botigues o Zona adjacent, encara que dotem d’espai barrat i de la seguretat a aquesta Zona per a vetlar pels objectes i les persones.